درباره متخصص

غلامحسین اسفندیاری
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,522 روز

سرویس های انجام شده

2

نشان ها

0

دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز
اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز
در تاریخ: دوشنبه 3 آذر 1399
خوب