درباره متخصص

علی قربانی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,082 روز

سرویس های انجام شده

0

نشان ها

1

دارای پروانه کسب از اتحادیه
انجام خدمات خشکشویی البسه، پرده و پتو در سریعترین زمان ممکن

تحویل پتو ظرف 48 ساعت

اطلاعاتی یافت نشد