درباره متخصص

احمد رجب نژاد
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,058 روز

سرویس های انجام شده

5

نشان ها

2

نصب و سرویس پکیج دیوار، نصب و سرویس تصفیه، تعمیر و نصب کولرهای آبی و...
دارای کارت گواهینامهفنی و حرفه ایی
محمد حسین طاووسی
در تاریخ: چهارشنبه 18 دی 1398
بسیار عالی و حرفه ای
مشتری تلفنی
در تاریخ: پنجشنبه 16 آبان 1398
بسیار عالی