درباره متخصص

محمد باقر پاک نیت
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

2,000 روز

سرویس های انجام شده

4

نشان ها

1

دارای ضمانت نزد شرکت شیراز سرویس
انجام تمامی خدمات نظافت، شستشو، رنگ آمیزی، جوشکاری و برشکاری، نصب دوربین و دزدگیر، محکم کاری نما، کنتکس و... در ارتفاع

انجام کف سابی با دستگاه
مشتری تلفنی
در تاریخ: یکشنبه 26 اسفند 1397
بسیار عالی