درباره متخصص

پیمان سجادیان
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,299 روز

سرویس های انجام شده

4

نشان ها

1

دارای پروانه کسب از اتحادیه
مشاوره و کارشناسی ایمنی و آتش نشانی

انجام خدمات شارژکپسول های آتش نشانی

آموزش ایمنی و آتش نشانی
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: دوشنبه 4 مرداد 1400
به صورت تلفنی مشاوره دادان ممنونم
مهدی آذین فر
در تاریخ: دوشنبه 28 تیر 1400
بسیار خوب و عالی، خوش اخلاق و خوش برخورد و کاربلد