درباره متخصص

محمد حسین ذکاوت فرد
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,056 روز

سرویس های انجام شده

10

نشان ها

1

دارای ضمانت در شرکت شیراز سرویس
لیسانس مدیریت بازرگانی
مهدی هژبر
در تاریخ: چهارشنبه 18 تیر 1399
موارد بهداشتی رعایت نشد (ماسک و دستکش نداشتند)
سعید گودرزیان
در تاریخ: یکشنبه 18 خرداد 1399
عالی. بود. سپاسگزارم.
سعید گودرزیان
در تاریخ: یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
به موقع آمدند و کار رو هم خوب انجام دادند.