درباره متخصص

محمد رضا داودی خواه
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,612 روز

سرویس های انجام شده

22

نشان ها

4

از سال 90 تا اکنون به صورت آزاد در زمینه نصب اسپیلت فعالیت دارند

تکنسین شرکت ال جی
کارشناشی حقوق : دانشگاه آزاد شیراز

تعمیرات سرد کننده خانگی و تجاری

نصب تمامی برندهای اسپیلت : ایستاده و دیواری
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: چهارشنبه 3 شهریور 1400
مودب و پیگیر تیم حرفه ای و منصف بودن
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: سه شنبه 2 شهریور 1400
سر ساعت که هماهنگ شده بود امدن بدون تلف کردن وقت و انرژی کارو عالی انجام دادن امتیاز فول بهشون میدم
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: سه شنبه 26 مرداد 1400
من خیلی راضیم خیلی با کیفیت عمل کردن و رفتار سنجیده ای داشتن
محمدحسین حکیم آرا
در تاریخ: چهارشنبه 11 تیر 1399
جناب آقای جعفری به بهترین شکل زحمت انجام خدمات را کشیدند. با تشکر
سعید گودرزیان
در تاریخ: سه شنبه 6 خرداد 1399
دقیق و منظم. سپاس.