درباره متخصص

جمال الدین اشرف حقیقی جهرمی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,437 روز

سرویس های انجام شده

17

نشان ها

1

دارای پروانه کسب در رشته شغلی: تعمیر قفل و دستگیره - کلید لولا فلزی
بازکردن اورژانسی در فاقد کلید

تعمیر قفل و ساخت کلید

انجام خدمات در تمامی مناطق شیراز در ساعات غیر از مغازه
محمدمهدی علائی
در تاریخ: شنبه 14 فروردین 1400
خیلی عالی بود.
عبدالغفور غفاری
در تاریخ: یکشنبه 5 مرداد 1399
عالی
مهران آزران
در تاریخ: چهارشنبه 20 آذر 1398
فقط یه ضربه ضد و هشتاد هزار تومان گرفت
بد اخلاق و بد قول هم بود