درباره متخصص

سید علیرضااشرف منصوری دوام سازان افلاک پارس
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,446 روز

سرویس های انجام شده

0

نشان ها

0

HSE. اجرایی نانو- ناظر ساختمان نظام مهندسی شهرستان فسا- ناظر و سرپرست کارگاه شرکت پی سنگان شیراز- عایق کاری تامی سطوح استخر سرویس بهداشتی دیوار جانبی به روش عایق کاری نانو شرکت دوام سازان افلاک فارس
دارای مدرک مهندس عمران- اجرای عایق رطوبتی نانو استخر- اجرای عایق نانو دیوار جانبی-اجرای عایق نانو نمای ساختمان - اجرای عایق نانو سرویس بهداشتی( بدون تخریب)- اجرای استخر و جکوزی

اطلاعاتی یافت نشد