درباره متخصص

صادق فروغی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,183 روز

سرویس های انجام شده

9

نشان ها

0

دارای 5 سال سابقه کار مرتبط-دارای چندسال مغازه الکتریکی و ارائه خدمات برقی- نجاری در شرکت مبل سازان مچروم
فوق لیسانس کشاورزی- تمامی امور مربوط به اجرای فضای سبز-گل و گیاه آپارتمانی- باغچه - گیاهان سایه پسند و آفتاب دوست

تمامی امور مرتبط با نجاری مبل سازی و درب و پنجره - کمدو تخت تعمیر و ساخت و نصب/

تمامی امور مرتبط با برق کشی ساختمان- لوله کشی - نصب و کلید و پریز-نصب و سرویس کولر
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: سه شنبه 2 شهریور 1400
پیشنها دادن هماهنگ شد
نیما استخری
در تاریخ: چهارشنبه 6 شهریور 1398
با تجربه بودند و پیشنهادات خوبی برای بهبود فضای سبز دادند