درباره متخصص

محمدکشتکار کلیدسازی امیر
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,470 روز

سرویس های انجام شده

4

نشان ها

1

15 سال سابقه کار مرتبط با تمامی امور قفل و کلید سازی- دارای پروانه کسب- دارای گواهی مهارت
تمامی امور قفل و کلید سازی تعمیرات در برقی- ساخت ریموت- ساخت کلید های اپلایز و کد دار -بازکردن قفل منزل و ماشین- دزدگیر ماشین ومنزل-نصب قفل برقی و جک آرام بند
اقای دهقانی
در تاریخ: سه شنبه 6 اسفند 1398
سریع منصف بودن و به موقع کار انجام شد