درباره متخصص

خسروی شیشه سکوریت ودرب کرکره برقی خسروی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

387 روز

سرویس های انجام شده

0

نشان ها

0

درای جواز کسب و دارای مغازه شیشه سکوریت و درب کرکره برقی خسروی
تخصص و مهارت :

مجری طرح دربهای شیشه سکوریت ودربهای کرکره برقی.جکی.ریلی پارکینگی.وریلی شیشه ای.استوپی.ریلی مشهد.کلیپسی.و

شیشه های مستر.جکوزی.سونا.وجلولاوی..واتاق کار وپارتیشبند داخل ارایشگاهها..ودوراسخرها..والاچیق.....تعمیرات پذیرفته میشود....نقدواقساط....مشاوره رایگان.

اطلاعاتی یافت نشد