درباره متخصص

هادی اسماعیلی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

402 روز

سرویس های انجام شده

1

نشان ها

0

مدارک و سوابق:

<<هادی اسماعیلی متولد 1362 مجرد >>

مدارک:

دیپلم

...بیش از ۱۴ سال به صورت تجربی در زمینه کارهای ساختمانی نقاشی ساختمان سیم کشی ساختمان نصب ایفون تصویری ونصب کولر
زمینه کارهای ساختمانی نقاشی ساختمان سیم کشی ساختمان نصب ایفون تصویری و نصب کولر
مشتری تلفنی
در تاریخ: یکشنبه 23 آبان 1400
بسیار مسول و کاربلد بودن