درباره متخصص

اصغر وفادار
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

547 روز

سرویس های انجام شده

2

نشان ها

0

درای مهارت و مدرک معتبر از فنی حرفه ای

دارای بیش از 6 سال سابقه کار مرتبط
دارای مهارت و تخصص نصب و تعمیرات اسپیلت
محمدرضا قربانی
در تاریخ: سه شنبه 16 شهریور 1400
عالی