درباره متخصص

خسرو ایزدی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

672 روز

سرویس های انجام شده

1

نشان ها

0

دارای مهارت و تاییدیه از اتحادیه تاسیسات مکانیکی و دارای چندین سال سابقه کار مرتبط
دارای توانایی ایمنی و نشت گاز و لوله کشی اب و گاز و فاضلاب و آتش نشانی

اطلاعاتی یافت نشد