درباره متخصص

کورش قاسمی گل کو
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,433 روز

سرویس های انجام شده

6

نشان ها

0

دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز
انجام خدمات نشت یابی گاز

اطلاعاتی یافت نشد