درباره متخصص

قاسم رفیعی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,582 روز

سرویس های انجام شده

1

نشان ها

0

18 سال سابقه کار آزاد در زمینه قفل و کلید سازی

مجتمع فربد ، آسمان صدرا - پست : خدمات قفل

مجتمع مسکونی مهد عمران مارون - پست : خدمات قفل

بانک ملت صدرا ، شرکت عمران صدرا - پست : خدمات قفل

شهرداری صدرا - پست : خدمات قفل
دیپلم رشته ریاضی

دارای پروانه کسب از اتحادیه سازندگان کلید و تعمیرکاران قفل

توانایی انجام کلیه امور مربوط به باز کردن انواع قفل ساختمان و ماشین
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: سه شنبه 26 مرداد 1400
سریع تماس گرفتن و هماهنگ شد برای انجام