درباره متخصص

مسعود حق گویان
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

899 روز

سرویس های انجام شده

14

نشان ها

0

دارای ضمانت نزد شیراز سرویس
انجام خدمات تاسیسات منزل و محل کار
مشتری تلفنی سایت
در تاریخ: سه شنبه 26 مرداد 1400
کارشون خوب و سریع بود و منصف بودن حتی چند روز بعد برای چک دوباره امدن با برخورد عالی
محسن زارعی زاده
در تاریخ: شنبه 17 خرداد 1399
اقای مویدی اومدن. خوب بود
حمید جبیری
در تاریخ: سه شنبه 26 فروردین 1399
بسیار فنی و با دانش بودند