توضیحات خدمات حمل و نقل

از جمله خدمات حمل و نقل می‌توان به کارگر اسباب کشی، اثاث کشی، وانت بار، اتوبار، حمل بار توسط خودروی سبک و … اشاره نمود.
به هنگام ارائه درخواست اسباب کشی و حمل بار خود حتما به مدارک شرکت حمل و نقل مورد نظر توجه کنید؛ تا از روی دادن موارد نامطلوب، پیشگیری کنید.

اسباب کشی

اسباب کشی

حمل بار

حمل بار