توضیحات شستشو و تنظیف

نظافت منزل، نظافت مشاعات و نظافت راه پله و پارکینگ از مسائل مهم مربوط به نظافت خانه و ساختمان است که در برنامه نظافت باید به آن توجه کرد و با اعزام نظافتچی آقا یا خانم از شرکت های معتبر کمک بگیرید
خدمات خانه تکانی، مبل شویی و قالیشویی توسط دستگاه و بهترین مواد شوینده در محل شما یا خارج از محل شما قابل ارائه می باشد.
تمیز کردن نمای ساختمان و شستشوی نمای ساختمان بعد از چند سال که از ساخت ساختمان می‌گذرد، ضروری می‌شود که انجام آن توسط متخصصین تاثیر بسزایی در زیبایی ساختمان می گذارد.

نظافت منزل و محل کار

نظافت منزل و محل کار

شستشوی مبل و فرش

شستشوی مبل و فرش