توضیحات خدمات خانگی

خشکشویی لباس و خشکشویی پرده و پتو خدمتی است که به صورت معمول، مشتریان آن را به صورت هفتگی و نزدیک به سال جدید درخواست می‌کنند. انتخاب بهترین خشکشویی آنلاین برای انجام مواردی نظیر اتوکشی البسه، خشکشویی یا رنگ نمودن لباس‌هایتان ،شستشوی درست پرده و آسیب نرسیدن به آن ها یکی از بهترین روش‌ها برای داشتن ظاهری برازنده و جذاب است.
خدمات قفل وکلید، سم پاشی درختان و منازل، ایجاد فضای سبز و دریافت نیروی انسانی توسط متخصصین انجام می شود.

خشک شویی

خشک شویی

نیروی انسانی

نیروی انسانی