نصب و سرویس آب سردکن


دسته بندی: لوازم خانگی و اداری
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

نصب و تعمیر و سرویس انواع دستگاههای آب سردکن خانگی و اداری در محل مشتری و در کارگاه

نرخنامه

قیمت و اجرت درج شده به صورت تقریبی است حتما قبل از شروع خدمت-در برخی موارد دستگاه بایستی در کارگاه تعمیر و سرویس گردد. -هزینه حمل رفت و برگشت دستگاه به کارگاه برعهده مشتری است

تذکر مهم:

قیمت و اجرت درج شده به صورت تقریبی است حتما قبل از شروع خدمت-در برخی موارد دستگاه بایستی در کارگاه تعمیر و سرویس گردد. -هزینه حمل رفت و برگشت دستگاه به کارگاه برعهده مشتری است

برخی متخصصین سرویس