بیمه حوادث گروهی


دسته بندی: خدمات بیمه
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

ویژه کارخانه ها و شرکت ها
شامل بیمه حوادث کلیه افراد شرکت یا کارخانه

نرخنامه

بر اساس نرخ نامه و شرایط سازمان بیمه مربوطه و نمایندگی آن

تذکر مهم

تمامی مسئولیت صدور و پشتیبانی بیمه برعهده سازمان بیمه صادر کننده می باشد.

برخی متخصصین سرویس

سرویس های مشابه