ایمنی و نشت گاز


دسته بندی: تأسیسات و لوله کشی
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

اجرای سیستم نشتی گاز
1. ارائه برگ ( اعلام نشتی، انفجار، آتش سوزی، خفگی ) از شرکت گاز و فرم مشاوره فنی از دفتر کنترل گاز توسط مالک یا نماینده ایشان
2. پرکردن فرم قرارداد، تعهد و فرم رضایت مربوطه و درج علت قطع گاز توسط مالک یا نماینده در محل اتحادیه
3. مشخص نمودن مجری دارای صلاحیت توسط اتحادیه و پرداخت هزینه کارشناسی توسط مالک

هزینه های مربوط به خدمات طبق جدول اتحادیه با سرویس کار توافق خواهد شد.

اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز
در تاریخ: دوشنبه 3 آذر 1399
خوب

برخی متخصصین سرویس

سرویس های مشابه