نگهداری از سالمندان (قراردادی)


دسته بندی: خدمات پرستاری
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

نگهداری و پرستاری از سالمندان به صورت قراردادی مستمر

هزینه های مربوط به خدمات طبق جدول اتحادیه با سرویس کار توافق خواهد شد.

معصومه طاهری مقدم
در تاریخ: دوشنبه 8 اسفند 1401
لطفا خانم

برخی متخصصین سرویس