بیمه آتش سوزی


دسته بندی: خدمات بیمه
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

بیمه آتش سوزی شامل:
بیمه واحدهای صنعتی، واحدهای مسکونی، واحدهای غیر صنعتی
خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌‌ :
خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از آتش‌ ، صاعقه‌، انفجار
خسارات‌ و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اقدامات‌ لازم‌ که‌ به‌ منظ‌ور جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت صورت می گیرد .
خسارات‌ و هزینه‌ ناشی‌ از نقل‌ مکان‌ ضروری‌ مورد بیمه‌ به‌ منظ‌ور نجات‌ آن از خط‌رات‌ بیمه‌ شده‌

توجه توجه

قیمت های درج شده در اپلیکیشن به صورت تقریبی هستند و ممکن است در زمان و شرایط متفاوت تغییر کنند، لذا می بایست در زمان هماهنگی و توافق با متخصص قیمت نهایی تعیین شود.

برخی متخصصین سرویس

سرویس های مشابه