نگهدار سالمند خانم


دسته بندی: خدمات پرستاری
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

انجام خدمات پرستاری و نگهداری از سالمند
همراه بیمار در بیمارستان

نرخنامه خدمات نگهداری از سالمند

هزینه های مربوط به خدمات طبق جدول اتحادیه با سرویس کار توافق خواهد شد.

*توجه توجه*

برخی متخصصین سرویس