درباره متخصص

حسین فخری
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,080 روز

سرویس های انجام شده

5

نشان ها

0

دارای ضمانت نزد شیراز سرویس
انواع کارواش: آبی، نانو، بخار، خشک

خدمات: روشویی، توشویی، صفرشویی همراه با تخفیفات ویژه

شستشو مبلمان، تشک همراه با بخار و ساکشن خشک کن

محسن عوض پور
در تاریخ: پنجشنبه 1 اسفند 1398
بسیار مودب ومسئولیت پذیر وکار دان بودند