درباره متخصص

سلمان زارع
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,479 روز

سرویس های انجام شده

3

نشان ها

0

دارای 4 سال سابقه کار مرتبط یخچال و سردخانه خانگی و صنعتی- دارای پروانه کسب- تعمیر ونصب سردخانه شرکت راوک و اذوقه-
نصب و تعمیر یخچال و سردخانه خانگی و صنعتی
مریم راستی
در تاریخ: چهارشنبه 8 خرداد 1398
خوب بوده