درباره متخصص

امین بهمنی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,502 روز

سرویس های انجام شده

2

نشان ها

0

دارای 16 سال سابقه کار مرتبط - نصاب شرکت سیماران و فرایاب- نصب و راه اندازی آنتن مرکزی مجتمع تجاری ایرانیان -نصب و راه اندازی آنتن مرکزی مجتمع تجاری تندیس-نصب و راه اندازی آنتن مرکزیمجتمع مسکونی ایثار و مجتمع مسکونی یاران 313
اجرای تخصصی نصب و راه اندازی آنتن مرکزی

اطلاعاتی یافت نشد