درباره متخصص

علی فرج زاده
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

321 روز

سرویس های انجام شده

1

نشان ها

0

<< اینجانب علی فرج زاده - متولد 1365- متاهل >>

مدارک:

دارای مدرک دیپلم -دارای مدرک تخصصی نقاشی ساختمان-گچ کاری و رنگ آمیزی و کنیتکس

سوابق:

بیش از 20 سال سابقه کار مرتبط به صورت آزاد و در اغلب منازل و اماکن در شیراز و حومه

برخی ویژگی های فردی:

<<مسئولیت پذیر- وقت شناس- خوش برخورد می باشم.>>
دارای مهارت تخصصی نقاشی ساختمان و گچ کاری ساختمان،کنیتکس ساختمان،رنگ آمیزی
احسان فتوح آبادی
در تاریخ: یکشنبه 9 آبان 1400
با متخصص تماس گرفتم و روز و ساعت هم مشخص کردیم که بیایند اما نیامند و پاسخی هم ندادند