درباره متخصص

امیرقهرمانی نقاشی ساختمان تخصصی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

478 روز

سرویس های انجام شده

0

نشان ها

0

دارای بیش از 15سال سابقه کار مرتبط
دارای گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای در رشته بنای سفت کار

اطلاعاتی یافت نشد