درباره متخصص

فراز رنجبر تخلیه چاه
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

520 روز

سرویس های انجام شده

3

نشان ها

0

دارای سابقه کار بیش از 10 سال
تخلیه چاه توافقی و شبانه‌روزی ودر دسترس شما صنایع دوکوهک تاچارا وحومه

اطلاعاتی یافت نشد