درباره متخصص

سید محمد علی طالع فست واش
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

522 روز

سرویس های انجام شده

0

نشان ها

0

دارای سابقه کار بیش از 10 سال کار مرتبط
دارای مجوز و دارای مهارت کارواش آبی - نانو - صفرشویی ، مبلشویی خشکشویی مبل و خشکشویی خوشخواب

اطلاعاتی یافت نشد