درباره متخصص

علیرضا مرادی تاسیسات ساختمانی مرادی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

560 روز

سرویس های انجام شده

6

نشان ها

0

(((وضعیت نهایی:

عدم شرکت در دوره - از ایمنی و نشت گاز اتحادیه تاسیسات حذف گردد)))

ناظر تاسیسات شرکت زرین غزال - پیمانکار تاسیسات و نصب لوازم تاسیسات بهداشتی- پیمانکار تاسیسات پروژه اداری راهداری و دارای بیش

از 10 سال سابقه کار مرتبط
دارای مدرک کاردان تاسیسات - دارای مدرک مجری گاز و مجری آتش نشانی و دارای مدرک نصب سیستم های بهداشتی تاسیسات

اطلاعاتی یافت نشد