درباره متخصص

اقای ده بزرگی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

641 روز

سرویس های انجام شده

1

نشان ها

0

دارای سابقه کار مربوط به تخلیه چاه و گرفتگی چاه و حفر چاه با نازلترین قیمت

اطلاعاتی یافت نشد