درباره متخصص

حاتم کشاورز روزبهقانی
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

1,578 روز

سرویس های انجام شده

18

نشان ها

1

گچ کاری- کاشی کاری-سیمان کاری-آجرکاری-تعمیرات کامل
گچ کاری- کاشی کاری-سیمان کاری-آجرکاری-تعمیرات کامل
مشتری تلفنی
در تاریخ: شنبه 21 اردیبهشت 1398
بسیار عالی به موقع آمدن کار را سریع تمام وکامل انجام دادن
بهنام مختاری
در تاریخ: دوشنبه 21 خرداد 1397
باسلام کارانجام شدباسپاس ازشرکت شسرازسرویس