درباره متخصص

تایم واش
فارس/ شیراز
عضویت (روز)

928 روز

سرویس های انجام شده

12

نشان ها

0

دارای ضمانت نزد شیراز سرویس
انجام خدمات کارواش نانو بخار و کارواش با بخار مرطوب

انجام خدمت واکس و پالیش خودرو به همراه ضمانت آبگریزی
عبدالرضا زارعی
در تاریخ: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
سریع و دقیق و با عملکرد مناسب
رضا قدیمی
در تاریخ: دوشنبه 21 بهمن 1398
بسیار بذ قول هستند تمام روز باید منتظر بمونید شاید تشریف بیارن