دکوراسیون و اجرای بازسازی


دسته بندی: خدمات ساختمانی
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

بازدید از پروژه و مشخص نمودن نیاز های کلی کارفرما
برآورد هزینه، زمان شروع و اتمام کار
عقد قرارداد و ذکر نوع مصالح و درجه مرغوبیت آن
طراحی ۳ بعدی و تایید آن توسط کارفرما
شروع و اجرا پروژه طراحی شده
تحویل پروژه

هزینه های مربوط به خدمات طبق جدول اتحادیه با سرویس کار توافق خواهد شد.

محمد ابراهیم فروزانی
در تاریخ: شنبه 20 مرداد 1397
خدمات آقای صالحی خوب و مناسب بود

برخی متخصصین سرویس