حوادث انفرادی


دسته بندی: خدمات بیمه
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

بیمه حوادث با پوشش هزینه ها ی بیمارستانی و غرامت نقص عضو و غرامت فوت

نرخنامه

توافقی بر اساس نرخ نامه سازمان بیمه مربوطه

تذکر مهم

تمامی مسئولیت صدور بیمه و پشتیبانی آن برعهده آن سازمان بیمه و نمایندگی آن می باشد.

برخی متخصصین سرویس

سرویس های مشابه