رول کاغذ حرارتی هانسول


دسته بندی: فروشگاه شهر سرویس
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

توزیع رول کاغذ حرارتی با پیک رایگان در کمتر از یک ساعت
*****
کاغذ حرارتی:
طول: 40 متر
عرض 8 سانتی متر
تعداد در کارتن: 40 رول
******
کاغذ حرارتی چاپ مشکی
طول: 40 متر
عرض 8 سانتی متر
تعداد در کارتن: 70رول
******
کاغذ حرارتی چاپ آبی
طول: 40 متر
عرض 8 سانتی متر
تعداد در کارتن: 60 رول
*****
سازنده: هانسول کره ای (درجه یک) (چاپ مشکی)
کاغذ حرارتی هانسول چاپ مشکی
طول: 40 متر
عرض 8 سانتی متر
تعداد در کارتن: 70رول

نرخنامه 1400

قیمت کاغذ حرارتی 40 متری (40 رول) هر رول کاغذ حرارتی: 12،000 تومان به بالا قیمت هرکارتن 40 رولی 480.000 تومان به بالا قیمت کاغذ حرارتی چاپ مشکی 40 متری (70 رول) هر رول کاغذ حرارتی: 12،000 تومان به بالا قیمت هرکارتن 40 رولی 784.000تومان به بالا قیمت کاغذ حرارتی چاپ آبی 40 متری (60 رول) هر رول کاغذ حرارتی: 11.200تومان به بالا قیمت هرکارتن 60رولی 630.000 تومان به بالا قیمت کاغذ حرارتی چاپ مشکی 40 متری (70رول) هر رول کاغذ حرارتی: 12،500 تومان به بالا قیمت هرکارتن 40 رولی 812.000 تومان به بالا

توجه توجه

قیمت های درج شده در اپلیکیشن به صورت تقریبی هستند و ممکن است در زمان و شرایط متفاوت تغییر کنند، لذا می بایست در زمان هماهنگی و توافق با متخصص قیمت نهایی تعیین شود.

برخی متخصصین سرویس

سرویس های مشابه