جمع آوری کولر آبی


دسته بندی: سرمایش و گرمایش
مزایای این سرویس
بدون پیش پرداخت
سرعت بالا
متخصص معتمد

جهت مشاوره بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

جمع آوری فصلی کولر آبی
شوره زدایی کولر، قطع ورودی برق موتور و ورودی آب، روغن کاری یاتاقان، موتور و تسمه

هزینه های مربوط به خدمات طبق جدول اتحادیه با سرویس کار توافق خواهد شد.

برخی متخصصین سرویس

سرویس های مشابه